HOMEPAGE NABÍZÍME GARANTUJEME REFERENCE DISPOZICE VEDENÍ FIRMY

Informace o firmě

Soukromá firma Z&D stavby,s.r.o. vznikla 6.1.2006 jako nástupnická organizace sdružení Zieris – Dvořák, které vzniklo 2. dubna 1990 a je složena z pracovníků bývalých stavomontáží VAK Trutnov. Všichni pracovníci disponují bohatými zkušenostmi z provádění staveb vodovodních a kanalizačních sítí včetně vodohospodářských objektů a čistíren odpadních vod.

Realizujeme kompletní dodávky staveb na klíč, modernizace, rekonstrukce, opravy poruch a údržbu vodohospodářských objektů.Provádíme výstavbu čístíren odpadních vod , vodojemů , čerpacích stanic včetně objektů. V neposlední řadě se zabýváme instalaterskými pracemi uvnitř objektů jakož i zhotovením venkovních kanalizačních a vodovodních přípojek.

Firma je vybavena jak technikou k provádění zemních prací, tak i potřebným montážním zařízením. Při provádění kanalizačních a vodovodních sítí zejména ve městech a na soukromých pozemcích používáme speciální stroj JCB na gumových pásech,aby nedošlo k přílišnému poškození povrchů. Při provádění zemních prací dbáme na úpravu staveniště do původního stavu.

Při provádění sítí využíváme nejmodernějších technologií jakož i materiálů dle požadavků investora. Disponujeme vybavením pro práci se všemi druhy potrubí (litina, kamenina, plast atd.) a se všemi druhy armatur (HAWLE atd.)

Stavby,které jsme provedly byly provedeny v dobré kvalitě a v dohodnutých termínech. Ze strany objednatelů byla oceněnakvalita, odbornost a včasnost staveb prováděných pracovníky naší firmy.Z toho je patrno, ze firma Z&D Trutnov disponuje takovou stavební kapacitou , která je zárukou včasného a kvalitního provedení staveb vodohospodářského a ekologického charakteru.

Máme zkušenosti s realizací všech druhů staveb. Velkým kladem jsou zkušenosti získané dlouholeto upraxí v oboru. Za celou dobu své existence firma neměla závažnou reklamaci .