Historie

Soukromá firma Z&D stavby, s.r.o. vznikla 6. ledna 2006 jako nástupnická organizace sdružení Zieris – Dvořák, které vzniklo 2. dubna 1990. Všichni pracovníci disponují bohatými zkušenostmi z provádění staveb vodovodních a kanalizačních sítí včetně vodohospodářských objektů a čistíren odpadních vod.

Realizujeme kompletní dodávky staveb na klíč, modernizace, rekonstrukce, opravy poruch a údržbu vodohospodářských objektů. Provádíme výstavbu čistíren odpadních vod, vodojemů, čerpacích stanic včetně objektů. V neposlední řadě se zabýváme instalatérskými pracemi uvnitř objektů jakož i zhotovením venkovních kanalizačních a vodovodních přípojek.

Firma je vybavena jak technikou k provádění zemních prací, tak i potřebným montážním zařízením. Při provádění zemních prací dbáme na úpravu staveniště do původního stavu.

Při provádění sítí využíváme nejmodernějších technologií jakož i materiálů dle požadavků investora. Disponujeme vybavením pro práci se všemi druhy potrubí (litina, kamenina, plast atd.) a se všemi druhy armatur.

Stavby, které jsme provedly byly provedeny v dobré kvalitě a v dohodnutých termínech. Ze strany objednatelů byla oceněna kvalita, odbornost a včasnost staveb prováděných pracovníky naší firmy. Z toho je patrno, ze firma Z&D Trutnov disponuje takovou stavební kapacitou, která je zárukou včasného a kvalitního provedení staveb vodohospodářského a ekologického charakteru. Máme zkušenosti s realizací všech druhů staveb. Velkým kladem jsou zkušenosti získané dlouholetou praxí v oboru. Za celou dobu své existence firma neměla závažnou reklamaci.

Firma Z&D stavby, s.r.o. disponuje tímto vybavením

 • zemní stroj JCB (6 t)
 • zemní stroj MECALAC (8 t)
 • zemní stroj MECALAC (14 t)
 • zemní stroj OK (6 t)
 • zemní stroj PEL - JOB (3 t)
 • zemní stroj PEL - JOB (1,5 t)
 • zemní stroj PEL - JOB (1,5 t)
 • zemní stroj JCB (2 t)
 • nakladače
 • nákladní vozidla PV3S
 • MANN
 • TATRA
 • dodávková vozidla
 • kompresor DEMAG
 • hutnící pěchy BOMAG
 • hutnící válec BOMAG

a veškeré ostatní potřebné vybavení (řezačky asfaltu, výkonná čerpadla, sváření na veškeré druhy materiálů pro stavby vodovodních a kanalizačních řádů)

Profesní vybavení firmy se skládá z

Vedení firmy a zároveň THP pracovníci v počtu 3
Účetní firmy 1
Obsluhy zemních strojů v počtu 7
Řidiči vozidel v počtu 9
Zedníci 2
Tesař 1
Montéři vodovodních a kanalizačních řádů 27
Elektromontéři 2

Po ustálení migrace zaměstnanců v počátečních letech činnosti sdružení se počet zaměstnanců a jejich složení v několika minulých letech nemění, což je zárukou variability našich pracovníků a jejich profesní způsobilost, která výrazně ovlivňuje kvalitu námi prováděných prací.