Dodávky staveb na klíč

Modernizace, rekonstrukce, opravy poruch a údržba vodohospodářských objektů

Realizujeme kompletní dodávky staveb na klíč, modernizace, rekonstrukce, opravy poruch a údržbu vodohospodářských objektů. Provádíme výstavbu čistíren odpadních vod, vodojemů, čerpacích stanic včetně objektů. V neposlední řadě se zabýváme instalatérskými pracemi uvnitř objektů jakož i zhotovením venkovních kanalizačních a vodovodních přípojek.

Reference Stavby Galerie Kontakty

Představení

Soukromá firma Z&D stavby, s.r.o. vznikla 6. ledna 2006 jako nástupnická organizace sdružení Zieris – Dvořák, které vzniklo 2. dubna 1990. Všichni pracovníci disponují bohatými zkušenostmi z provádění staveb vodovodních a kanalizačních sítí včetně vodohospodářských objektů a čistíren odpadních vod.

Čtěte dále...

Další informace

Reference

Historie, technologie, vybavení

Stavby

Vodovody, kanalizace, ČOV

Galerie

Akce, technika, provoz

Kontakty

Údaje, účet, jednatelé